Friday, April 15, 2011

15 APRIL

KKK Appointment Document of Gen. Emilio Jacinto y Dizon
1897 - Andres Bonifacio y de Castro, leader and co-founder of the revolutionary government Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan nang manga Anak nang Bayan (KKK), appoints Emilio Jacinto y Dizon as Supreme Commander of all revolutionary forces in Manila during the Filipinos' struggle against Spanish colonial rule; the appointment comes some three weeks after the infamous and anomalous Tejeros Convention that fraudulently and scandalously dislodged the Supremo from revolutionary power but which Bonifacio's camp nullified by way of the Acta de Tejeros; in less than three weeks' time, Generallissimo Bonifacio, along with his brothers, would be successfully seized, subjected to kangaroo court martial, and executed by order of his revolutionary nemesis and perceived virtual coup plotter, Gen. Emilio Aguinaldo; the appointment of Jacinto, "Brains of the Katipunan" and Bonifacio's trusted friend and adviser says in Tagalog:

"SA PAGKAKILALA sa tapat na paglilingkod at pagtatangol sa Bayang tinubuan ni M. Emilio Jacinto Pingkian itong Kataastaasang Panguluhan sa pag-ganap nang kaniyang kapagyarihang tungkol, minarapat na inihalal ang nasabing kapatid sa katungkulang Pang-ulong hukbo sa dakong Hilagaan ng Maynila."
Photo scan credit: Dnvzs Zjzllg

No comments: